• Descripción

Descripción

PRODUCTO: TUBO PEX para instalación sanitaria y climatización
MARCA: Giacomini
PAIS: ITALIA / ARGENTINA
MODELO/ DESCRIPCION: Giacoqest gz996 / Tubo pex 1/2″ x 100mts.
USO: sistema sanitario – climatización (control de temperatura ambiental)
SECTOR: construcción
Certi×cación: